Sibeliustalo tekee hyvää

Sibeliustalo tukee hyväntekeväisyystoimintaa tarjoamalla kerran vuodessa yhdelle hyväntekeväisyyshankkeelle Pääsalin ja yhdelle Finlandia-klubin vapaaseen konserttikäyttöön. Vuoden 2014 hyväntekeväisyyskohteeksi Sibeliustalon hallitus valitsi Pääsaliin Vanhuus Rokkaa 2014 –konsertin.Toiseksi kohteeksi valikoitui Lahti UNICEF-kaupunki 2014, jonka konsertin ajankohta ja sisältö tarkentuvat lähiaikoina. Sibeliustalon vuoden 2015 hyväntekeväisyyskohteiden hakuaika päättyy 30.9.2014. Hakemukset osoitetaan Sibeliustalon toimitusjohtaja Taneli Tuomaalalle.

Vanhuus Rokkaa 2014 –konsertti järjestetään Sibeliustalossa tiistaina 18.3. klo 19.00. Esiintyjinä Sibeliustalon konsertissa ovat Pave Maijanen, Olli Lindholm, Vicky Rosti, Laura Voutilainen, Heikki Hilander sekä Housebändi Hampaattomat kapellimestarina Pekka Siistonen.

Vanhuus Rokkaa konserttikiertue järjestetään nyt kolmannen kerran suomalaisen seniorityön puolesta. Vanhus- ja seniorityössä tarvitaan muutosta sekä positiivista asennetta. Vain yhdessä voimme auttaa rakentamaan meille kaikille arvokkaan vanhuuden. Tämän vuoden 2014 konserttikiertueen hyväntekeväisyyskumppani on valtakunnallisesti Suomen Setlementtiliitto ry ja paikallisesti Päijät-Hämeen alueella Harjulan Setlementti Lahdessa sekä Jyränkölän Setlementti Heinolassa.

Harjulan Setlementti ry lahjoittaa Lahdessa järjestettävän Vanhuus Rokkaa konsertin tuoton kokonaisuudessaan yksinäisten vanhusten virkistystoiminnan paikalliseen tukemiseen. Konserttituotolla rahoitetaan Harjulassa ikääntyneiden sekä muistisairaiden virkistys- ja pienryhmätoimintaa sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.  Harjulan virkistys- ja vertaistoiminta tukee ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä, vähentää yksinäisyyttä ja masennusoireita. Toiminta tarjoaa iloa, virkistystä, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, hyvää itsetuntoa ja tarpeellisuuden tunnetta. Harjula on paikallinen vanhustyön toimija, jonka tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen. Jyränkölän Setlementti Heinolasta käyttää konsertista tulleen tuoton myös yksinäisten vanhusten virkistystoimintaan.