Yritykset panostavat tapahtumiin myös 2015

Yritykset panostavat tapahtumiin myös 2015

Sibeliustalon syyskuussa 2014 tekemän tapahtumatalouden barometrikyselyn mukaan selvä enemmistö Lahden talousalueen yrityksistä aikoo panostaa tapahtumiin vuonna 2015 yhtä paljon kuin kuluvana vuonna.

Sibeliustalon Kumppaniklubin Talousseminaarissa 2.10. julkistetun barometrin mukaan 75 prosenttia vastanneista yrityksistä aikoo panostaa kokouksiin, asiakastilaisuuksiin ja yritysjuhliin toimitilojensa ulkopuolella vuonna 2015 yhtä paljon kuin tänä vuonna. Jopa viidennes arvioi panostavansa näihin tilaisuuksiin enemmän kuin tänä vuonna.

Konsertteja tai muita pääsymaksullisia kulttuurin tai viihteen tilaisuuksia aikoi hyödyntää sidosryhmätoiminnassaan ensi vuonna yhtä paljon kuin tänä vuonna jopa lähes 80 prosenttia yrityksistä. Reilu viidennes vastanneista aikoi hyödyntää näitä tilaisuuksia vielä enemmän, eikä yksikään vastaaja ollut aikeissa pienentää pääsymaksullista tapahtumapanostustaan ensi vuonna.

Ravintolapalveluiden käytön tapahtumissaan arvioi 68 prosenttia yrityksistä säilyvän ensi vuonna samalla tasolla kuin vuonna 2014. Lähes viidennes vastaajista arvioi ravintolapalveluiden käytön tapahtumissaan ensi vuonna lisääntyvän, ja noin 15 prosenttia arvioi niiden käytön vähentyvän.

Sponsorointia ja muuta tapahtumamarkkinointia omassa toiminnassaan ensi vuonna aikoi vähentää neljännes vastanneista yrityksistä, kun taas 68 prosenttia yrityksistä aikoi pitää tämän panostuksen nykytasollaan ja vajaat kahdeksan prosenttia arvioi jopa lisäävänsä sitä.

Yritysten tämän vuoden pikkujouluille barometri lupaa myös melko suotuisaa sesonkia, sillä kaikkiaan 90 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi panostuksen olevan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin viime vuonna. Kymmennen prosenttia yrityksistä näki tulevissa pikkujouluissaan kuitenkin tarvetta pienentää panostustaan.

Barometrikyselyyn vastasi kaikkiaan 40 yritystä. Kyselyn vastaajista suurimpina luokkina olivat henkilöstöltään 50-100 henkilöä työllistävät ja liikevaihdoltaan yli 20 miljoonan euron yritykset.