Lahti valmistelee Messut Oy:n ja Sibeliustalo Oy:n voimavarojen kokoamista

Lahti valmistelee Messut Oy:n ja Sibeliustalo Oy:n voimavarojen kokoamista

Lahden ja Nastolan yhdistymishallitukselle esitetään linjaratkaisua Lahden Messut Oy:n ja Lahden Sibeliustalo Oy:n yhdistämisestä.

Kumpikin yhtiö on onnistunut varsin hyvin omalla toimialueellaan. Tänä vuonna yhtiöiden arvioidaan kuitenkin tekevän lievästi tappiollisen tuloksen. Samalla on nähtävissä, että toimintaympäristön ja markkinoiden muutokset edellyttävät sellaista uudistumista ja tuotekehitystä, johon yhtiöillä ei yksin ole varaa. Järjestelyllä on tarkoitus vahvistaa Messukeskuksen ja Sibeliustalon toimintaa ja samalla laajentaa myös talojen ulkopuolelle, käytännössä tässä vaiheessa Lahden konserttitalon tapahtumamyyntiin.

Tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöjärjestely tuottaa välitöntä synergiahyötyä toimintakustannuksissa. Pidemmällä aikavälillä keskeinen tavoite on markkinoinnin ja myynnin yhdistely ja uudenlaisten mahdollisuuksien avaaminen molempien talojen toimintaan. Järjestelyn tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, mutta se tuo asteittain muutoksia toimintatapoihin ja toimenkuviin. Tunnetut tavaramerkit, Lahden Messut ja Sibeliustalo, säilyvät markkinoinnin kärkinä.

Asiaa valmistellut kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa, että Lahti on nyt Suomen viiden merkittävimmän tapahtuma- ja messukaupungin joukossa pitkälti messuyhtiön ja Sibeliustalon ansiosta, mutta aseman pitäminen ja vahvistaminen edellyttää määrätietoista kehittämistyötä, johon uudella yhdistyneellä yhtiöllä on nykyistä paremmat edellytykset.

Sibeliustalo Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tuomaala siirtyi uusiin tehtäviin kuluvan vuoden elokuussa. Lahden Messut Oy:n toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen aloittaa toisessa tehtävässä vuodenvaihteessa. Toimitusjohtajan haku muodostuvalle uudelle yhtiölle käynnistetään samaan aikaan kun yhtiöjärjestelyn käytännön toteutusta valmistellaan. Yhtiöjärjestelyyn on erilaisia muodollisia ratkaisumalleja, joita selvitetään pikaisesti. Molempien yhtiöiden toiminnan kannalta on tärkeää, että järjestelyt etenevät mahdollisimman nopeasti.

Lahden kaupunki omistaa kokonaan Lahden Sibeliustalo Oy:n ja on enemmistöomistajana Lahden Messut Oy:ssä. Kumpikaan yhtiö ei omista kiinteistöjä.

Lahden ja Nastolan yhdistymishallitus käsittelee asiaa maanantaina 9.11.2015.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 638 95