Sibeliustalo verhoutuu 1.12. oranssiin väkivallattoman maailman puolesta

Sibeliustalo verhoutuu 1.12. oranssiin väkivallattoman maailman puolesta

Zonta Says NO to Violence Against Women -kampanja 25.11.- 10.12.2020 visioi väkivallatonta maailmaa. Päivittäin Zonta-klubit ympäri maailmaa tuovat näkyväksi ja tietoisuuteen faktaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Lahdessa KOKO Lahti tukee kampanjaa valaisemalla Sibeliustalon 1.12.2020 oranssiksi – mikä on kampanjan tunnusväri.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.”
– Hallituksen tasa-arvo -ohjelma 2020 -2023

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ihmisoikeusrikkomus. Zonta International on 100 vuoden ajan tehnyt töitä sellaisen maailman eteen, jossa kukaan nainen ei eläisi väkivallan pelossa.

https://zonta.fi/zonta-says-no/
https://zonta.fi/visio-ja-missio/

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

Zonta tarjoaa taloudellista tukea useille sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskeville hankkeille yhteistyössä eri YK: n järjestöjen kanssa. Hankkeissa keskitytään muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lasten avioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n ja sen alajärjestöjen toimesta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla.