Korona kuritti tapahtumayhtiö KOKO Lahden vuotta 2020

Korona kuritti tapahtumayhtiö KOKO Lahden vuotta 2020

Koronapandemian runtelema vuosi 2020 oli KOKO Lahti Oy:lle todella vaikea. Vuoden aikana yhtiöllä ehti olla vain kaksi normaalia liiketoimintakuukautta, muilta kuukausilta koko tapahtumatoimiala oli suurimman osan vuotta täysin liiketoimintakiellossa tai rajoitettuna.

KOKO Lahti Oy:n liikevaihto laski 67,5 % jääden vain reiluun 1,9 milj. €, kun se edellisvuonna oli lähes 5,9 milj. €.

KOKO Lahdessa käytiin vuonna 2020 kolmet yhteistoimintaneuvottelut, joissa neuvoteltiin henkilöstön lomautuksista. Yhtiö saavutti noin 582 000 €:n säästöt henkilöstökuiluissa edellisvuoteen verrattuna.

Toimintavuoden 2020 lopussa yhtiö työllisti 32 vakinaista työntekijää.

Säästötoimenpiteistä huolimatta tilikauden tulos jäi tappiolle – 604 742 € yhtiön oman pääoman pysyessä positiivisena.

Tapahtumat, jotka pystyttiin turvallisesti järjestämään, järjestettiin

Toimintavuonna ei pystytty järjestämään yhtään messutapahtumaa. Lopulta jo kahdesti siirrettyjä Raksa-messujakin jouduttiin siirtämään vuoteen 2021.

Elokuussa Lahden Messut toteutti Jämsässä joka toinen vuosi järjestettävän FinnMETKO-tapahtuman rakentamisen.

Vuonna 2020 Sibeliustalossa järjestettiin konsertteja 28 kpl, joissa vieraili noin 11 000 kävijää. Normaalina toimintavuonna konsertteja järjestetään keskimäärin 170 kpl. Osa koronavuoden konserteista toteutettiin1/3 kapasiteetilla kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Toimintavuonna järjestettiin 25 yritys- ja vuosijuhlaa, suurin osa isommista ennakkoon varatuista tapahtumista kuitenkin peruttiin tai siirrettiin virtuaalitapahtumiksi. Kokouksia järjestettiin yhteensä 217 kpl.

Yhtiön hallinnoimissa tapahtumataloissa vieraili vuoden 2020 aikana lähes 40 000 ihmistä, kun normaalivuonna kävijöitä on noin 400 000.

Juhlavuotta juhlistettiin kunnostus- ja huoltotoimin

Sibeliustalo täytti toimintavuoden maaliskuussa 20 vuotta, mutta suunniteltuja juhlallisuuksia ei päästy järjestämään. Sen sijaan Sibeliustalon ja Sinfonia Lahden 70. vuotisjuhlia juhlistettiin järjestämällä Metsähallissa kuusi ilmaiskonserttia.

Koronarajoitusten aikana yhtiö on pyrkinyt toteuttamaan kaikki mahdolliset huoltotoimenpiteet sekä soveltanut Lahden Tilakeskuksen kanssa kunnostamis- ja remonttiaikatauluja. Sibeliustalon pääsalin remontti valmistui lokakuussa 2020 ja kongressisiiven sisäänkäynti sekä Metsänhaltijaksi nimetty kokous- ja juhlatila tammikuussa 2021. Lisäksi Sibeliustalon ilmastoinnin automaatioremontti valmistuu kevään 2021 aikana.

Ravintola Lastun uudistus valmistui alkuvuodesta ja avajaisia juhlittiin helmikuussa. Ravintolatoimintaa on toteutettu rajoitusten puitteissa. Kesäkuukaudet avoinna olleen Piano Paviljongin kausi oli ennakoitua vilkkaampi. Sibeliustalon ravintolapalveluista vastaa Food&Events Tapahtumaravintolat.

Vuoden 2021 tapahtumakevät on peruttu tai siirretty tulevaan

Tiukoilla koronarajoituksilla alkanut toimintavuosi 2021 siirsi suurimman osa keväälle myydyistä tapahtumista tulevaisuuteen.

Vuoden 2021 alussa alkaneissa neljänsissä yhteistoimintaneuvotteluissa neuvoteltiin organisaatiomuutoksesta, lomautuksista sekä irtisanomisista. Uudelleen toimintaansa järjestelemällä sekä henkilöstön lomautuksilla yhtiö tavoittelee mittavia, yli 600 000 €:n kustannussäästöjä. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiön henkilöstöresursseista vähenee yhteensä viisi henkilötyövuotta.

KOKO Lahti Oy:n omistaa Lahden kaupunki. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jari Salonen sekä varapuheenjohtajana Tapani Ripatti. Toimitusjohtajana jatkaa Emilia Mäki.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Emilia Mäki, KOKO Lahti Oy
Puh. 050 582 0953, emilia.maki@kokolahti.fi

Hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen, KOKO Lahti Oy
Puh. 0440 211 211, jari@jarisalonen.fi